Vihreä valtuustoryhmä esitti subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistamista ja ryhmäkokojen pienentämistä varhaiskasvatuksessa keväällä 2018. Kuopiossa rajattiin subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen, kun lakimuutos teki tämän mahdolliseksi vuonna 2016. Samalla ryhmäkokoja kasvatettiin.

Vastaus tähän aloitteeseen käsitellään maanantaina 9.9.2019 kaupunginvaltuuston kokouksessa. Vastauksessa esitetään, että kaupunki odottaa Suomen hallituksen linjauksia asiassa, sillä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen on linjattu hallitusohjelmaan.

Aiomme vihreänä valtuustoryhmänä esittää vastauksen palauttamista valmisteluun, sillä emme pidä tätä vastausta riittävänä. Kuopion on syytä varautua jo tiedossa olevaan muutokseen, eikä jäädä odottelemaan.

Laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus on lapsen oikeus, eikä saa olla kiinni siitä onko vanhempi työssäkäyvä vai työtön. Varhaiskasvatus on tärkeä väline koulutuksen tasa-arvon toteutumiselle. Liian suuret ryhmät eivät ole myöskään ihanteellisia lasten eikä henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta.

Kuopiossa tarjotaan laadukasta varhaiskasvatusta ja haluamme sen olevan tarjolla jokaiselle lapselle ja perheelle. Kaupungin taloudellisista paineista huolimatta katsomme yhdenvertaisen oikeuden varhaiskasvatukseen olevan ehdottoman tärkeää. Suomessa on useita kaupunkeja, joissa rajaukset on jo poistettu tai niitä ei otettu käyttöön laisinkaan. Kuopion kaupunkistrategiassa korostetaan, että Kuopio on paras paikka perheille. Haluamme Kuopion olevan tätä jokaiselle lapselle.

Yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen ja riittävän pienet ryhmäkoot ovat merkittävässä roolissa perheiden, mutta erityisesti pienten lasten arjessa ja hyvinvoinnissa.

Kaisa Kantele

Kaisa Kantele

kaupunginvaltuutettu

Veera Willman

Veera Willman

kaupunginvaltuutettu