Panostetaan kouluihin

Panostetaan kouluihin

Ekaluokalla on pieni poika joka on innokas oppimaan. Pojan vieressä on avustaja, joka auttaa keskittymään tekemiseen ja kannustaa kokeilemaan, lohduttaa kun epäonnistuminen harmittaa. Luokka on iso ja opettajan huomiota pitää jakaa jokaiselle. Tämä poika tarvitsee...

Näpit iri neuvolatoiminnasta

Suomalainen neuvolajärjestelmä on maailman paras, se on terveydenhuoltomme 1920-luvulta alkaen hioutunut helmi, oikea kruununjalokivi. Nykyinen järjestelmä on tehokas, tasalaatuinen ja tasa-arvoinen. Äitiys- ja lastenneuvoloiden toiminta ei typisty ainoastaan raskausajan verenpaineen seurantaan tai pikkulasten painonkehitykseen, vaan neuvoloilla on valtavan suuri rooli tietoa, tukea ja hyvinvointia jakavana toimijana, josta perheet saavat apua ja ohjausta. Neuvolajärjestelmä tavoittaa kaikki suomalaiset lapset ja vanhemmat ja palvelee heitä hyvin ja ennaltaehkäisevästi. Neuvolatoiminnan avaaminen markkinoille tulee hajottamaan ja tuhoamaan nykyisen hyvin toimivan järjestelmän.

Lapsiperheiden hyvinvointi

Lapsiperheiden hyvinvointi

Hyvinvointisuunnitelmassa toistuvat varhainen tukeminen ja matalan kynnyksen palvelut sekä niiden kehittäminen. Nämä tavoitteet ovatkin Kuopiossa erityisen tärkeitä, sillä matalimman kynnyksen palveluihin kuten perheneuvolaan ja Sihdin nuorten vastaanottoon on pahimmillaan neljän kuukauden jonot. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut ovat myös ruuhkautuneet ja takovat lähetteitä erikoissairaanhoitoon lasten- ja nuorten psykiatrialle kovalla tahdilla. Kuopio jota markkinoidaan parhaana paikkana lapsiperheille on myös kaupunki jossa monet palvelut toimivat minimimitoituksella.

Hyviä päätöksiä lapsille

Hyviä päätöksiä lapsille

Kunnissa tehdään jatkuvasti päätöksiä jotka vaikuttavat lapsiin. Isoina päätöksinä erityisesti koulutukseen tehdyt leikkaukset sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Kuopiossa rajattiin päivähoito-oikeuden 20 tuntiin viikossa niiden lasten osalta, joilla on vanhempi kotona. Samalla kasvatettiin varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa. On selvää että näillä päätöksillä on iso vaikutus kaikkiin varhaiskasvatuksen piirissä oleviin lapsiin, mutta erityisesti ne koskettavat niitä lapsia joiden vanhempi on vaikkapa työttömänä.