Kuopiossa otettiin vuonna 2016 käyttöön lain mahdollistama rajaus subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen sekä kasvatettiin varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja. Tämän mahdollisuuden käyttöönottoa perusteltiin saatavilla säästöillä. Kaupunki ei kuitenkaan ole seurannut talouskehitystä eikä tiedossa ole, onko näistä heikennyksistä saatu säästöjä vai ei.

Kuopion Vihreä valtuustoryhmä esittää tekemässään valtuustoaloitteessa, että subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus tulisi poistaa ja palata entisiin ryhmäkokoihin. Miksi tämä on tärkeää?

Varhaiskasvatus hyödyttää lapsia riippumatta siitä onko hänen vanhempansa työssäkäyvä vai työtön. Tutkimustulokset osoittavat, että varhaiskasvatukseen osallistuminen parantaa myöhempiä oppimistuloksia. Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kohdalla huomataan useammin ajoissa erilaiset oppimisen vaikeudet ja niihin voidaan myös tarjota tukea.

Toimiva ja laadukas varhaiskasvatus tuo joustavuutta perheiden arkeen. Silppu- tai pätkätyötä tekevän vanhemman perheissä työllistyminen voi tarkoittaa lapselle päiväkodin tai ryhmän vaihtamista, jos omassa ryhmässä ei ole mahdollisuutta kokopäivähoitoon. Näin työn vastaanottaminen vaikeutuu kun vanhempi joutuu punnitsemaan onko työn vastaanotto sen arvioista että lapsen päiväkotiarki menee uusiksi.

Päivähoito-oikeuden rajoittaminen on lisännyt osa-aikaisten lasten määrää. Koska myös ryhmäkokoja on kasvatettu, käy ryhmissä melkoinen kuhina. Vaikka kaikki lapset eivät ole paikalla yhtä aikaa, voi pienenkin lapsen omaan ryhmään kuulua hyvin iso joukko lapsia. Lapsen oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen edellyttää osallisuutta omaan tuttuun ryhmään, joka vahvistaa sekä sosiaalisia taitoja että oppimista. Nämä edellytykset eivät täyty vaihtelevassa ja liian suuressa lapsiryhmässä.

Lapsi- ja perhemyönteiset isot kaupungit eivät ole ottaneet käyttöön rajauksia subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen. Imagohaitta Kuopiolle onkin tällä hetkellä melkoinen. Päivähoitoon osallistumisen aste on kasvanut Kuopiossa viime vuosina, kun kaupungin lapsiluku on kasvussa. Perheet voivat joutua jonottamaan päivähoitopaikkaa pitkäänkin. Haasteista huolimatta laadukkaan varhaiskasvatuksen tulisi olla toiminnan kehittämisen perusta.

Mikäli syntyvyys halutaan saada kasvuun ja perheiden hyvinvointiin panostaa ajoissa, on kunnissa tehtävä myös aidosti siihen tähtääviä toimenpiteitä.

Kaisa Kantele

Kaisa Kantele

kaupunginvaltuutettu