Tulottomien kotitalouksien määrä on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa, uutisoi Savon Sanomat 7.9.2017. Tulottomien määrän kasvu tarkoittaa sitä että Suomessa on entistä enemmän ihmisiä joiden taloudellinen toimeentulo on äärimmäisen niukkaa. Mutta miksi tulottomuus on ongelma? Kysymys ei ole ainoastaan käytettävissä olevien varojen niukkuudesta ja sen aiheuttamasta haasteesta omalle taloustilanteelle.

Tulottomuuden syynä on putoaminen pois joltakin ensisijaiselta tukimuodolta. Osalla ihmisistä työttömyys on pitkittynyt niin etteivät he enää saa työttömyyskorvausta. Kuopiossa pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuussa 2016 yhteensä 2434 henkeä. Nuorten aikuisten osuus tulottomista on kasvanut, ja näistä ihmisistä iso joukko ei ole ollut käytännössä lainkaan työelämässä. Osa nuorista aikuisista on kokonaan vailla peruskoulun jälkeistä koulutusta.

Työkykyiset ihmiset eivät yleensä ole huvin vuoksi vailla työtä vaan pitkittynyt työttömyys aiheuttaa monenlaisia taloudellisia, sosiaalisia ja myös terveyteen liittyviä haasteita ja paineita. Tulottomilla ei kuitenkaan aina ole työ- tai opiskelukykyä. Tulottomuuteen voi ajautua myös sairauden vuoksi, usein kyse on mielenterveyden ongelmista. Tulottomuuteen voi liittyä vakavia sosiaalisia ongelmia, kuten mielenterveys- ja päihdeongelmia tai asunnottomuutta.

Tuloton voi hakea Kelasta toimeentulotukea. Toimeentulotuen on lain mukaan tarkoitus olla lyhytaikainen ja viimesijainen tuki ( Laki toimeentulotuesta 2§). Tosiasiassa toimeentulotukea saadaan usein pitkäaikaisesti kun tilanteeseen ei tule muutosta. Toimeentulotuen hakemista ei suotta pidetä nöyryyttävänä, sillä hakija joutuu esittämään asian käsittelyä varten muun muassa tiliotteensa todistaakseen ettei rahaa ihan oikeasti ole.

Tulottomuus on ongelma ihmisten taloudellisen selviytymisen kannalta, mutta kertoo myös jostakin taustalla olevasta ongelmasta. Mikäli tulottomuus halutaan kuriin, täytyy puuttua syihin tulottomuuden taustalla. Tarvitaan riittäviä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon peruspalveluita ja hyviä koulutuspolkuja, samaten kuin asuntoja ja matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveyspalveluita kaikille.

Toisaalta työllisyyspoliittisia ja sosiaalisen kuntoutuksen korjaavia toimia tarvitaan kipeästi juuri nyt, kun tulottomien ja pitkäaikaistyöttömien määrän on havaittu kasvavan. Näiden toimien toivoisi näkyvän konkreettisesti myös Kuopiossa nyt kun ensi vuoden talousarviota valmistellaan.

Kaisa Kantele

Kaisa Kantele

kaupunginvaltuutettu