Äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa suunnitellaan liitettäväksi valinnanvapauden piiriin soteuudistuksessa. Aikaisemmin erityisesti keskusta on vaatinut neuvolatoiminnan säilyttämistä julkisena palveluna, mutta nyt maakunnille olisi tulossa mahdollisuus ottaa näissäkin palveluissa käyttöön palveluseteli. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on ilmaissut huolensa neuvolajärjestelmän romuttumisesta, ja minä jaan tämän huolen hänen kanssaan.

Suomalainen neuvolajärjestelmä on maailman paras, se on terveydenhuoltomme 1920-luvulta alkaen hioutunut helmi, oikea kruununjalokivi. Nykyinen järjestelmä on tehokas, tasalaatuinen ja tasa-arvoinen. Äitiys- ja lastenneuvoloiden toiminta ei typisty ainoastaan raskausajan verenpaineen seurantaan tai pikkulasten painonkehitykseen, vaan neuvoloilla on valtavan suuri rooli tietoa, tukea ja hyvinvointia jakavana toimijana, josta perheet saavat apua ja ohjausta. Neuvolajärjestelmä tavoittaa kaikki suomalaiset lapset ja vanhemmat ja palvelee heitä hyvin ja ennaltaehkäisevästi. Neuvolatoiminnan avaaminen markkinoille tulee hajottamaan ja tuhoamaan nykyisen hyvin toimivan järjestelmän.

Hallituksen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE-hanke etenee isolla äänellä, ja sen tavoitteena on luoda perhekeskuksia joissa verkostoituvat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kasvatusalan ja järjestöjen toiminnot ennaltaehkäisevästi, oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä. Neuvolajärjestelmämme on jo osaltaan tätä kaikkea tavoittaessaan kaikki alle kouluikäiset ikäluokat, ja neuvolatoiminnan hajauttaminen ajamalla sitä terveysyritysten toiminnaksi on mielestäni vahvassa ristiriidassa myös tämän hallituksen kärkihankkeen kanssa. Neuvolajärjestelmä ei ole rikki, joten miksi sitä pitäisi korjata?

Omat kokemukseni neuvolan palvelujen käyttäjänä ovat positiiviset. Äitiysneuvolassa ihana, turvallinen terveydenhoitaja vahvisti nuoria vanhempia, joskin tarvitsin aina lapseni isän mukaan kääntämään terveydenhoitajan savolaiset ilmaukset niin että minäkin ymmärsin ne. Lastenneuvolan terveydenhoitaja oli meillä joka vuosi eri, mutta aina saimme hyvää kohtelua ja sen mitä tarvitsimme.

Maakuntavaalit ovat näillä tiedoin tulossa ensi syksynä, ja tulevat maakunnat päättävät mahdollisesti myös siitä säilyykö neuvolatoiminta maakunnan sisällä entisenään, lähipalveluna vai avataanko toiminta markkinoille. Ei ole samantekevää, ketä maakunnan päätöksentekijöiksi valitaan, sillä heistä tulee paljon vartijoita.

Kaisa Kantele

Kaisa Kantele

kaupunginvaltuutettu